۲۷ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲۷, ۱۳۹۸

استفاده عجیب و تحقیرآمیز شرکت عربی از کارمندانش

اسفند ۲۷, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

استفاده عجیب و تحقیرآمیز شرکت عربی از کارمندانش

شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی، آرامکو، به خاطر استفاده از کارمندانش به عنوان استند (پایه) ژل ضدعفونی‌کننده دست، مجبور به عذرخواهی شد : شرکت نفتی دولتی عربستان سعودی، آرامکو، به خاطر استفاده از کارمندانش به عنوان استند (پایه) ژل ضدعفونی‌کننده دست، مجبور به عذرخواهی شد. تصاویر یکی از کارکنان این شرکت در حالی که لباس مخصوصی پوشیده بود که ضدعفونی‌کننده دست به آن متصل بود پخش شد و این شرکت را با انتقاد‌های شدیدی مواجه کرد.

اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,شرکت نفتی دولتی عربستان
قضیه از این قرار بود که از کارمند خارجی این شرکت به عنوان پایه ژل ضدعفونی استفاده شده بود که سایر کارمندان می‌توانستند از آن استفاده کنند. اگرچه احتمالا هدف شرکت، افزایش آگاهی درباره اهمیت تمیزکردن دست‌ها با مواد ضدعفونی‌کننده به خاطر شیوع ویروس کرونا بود، اما نقش تحقیرآمیزی که به کارمند داده شده بود مورد انتقاد قرار گرفت و افراد زیادی خواهان مجازات کسی شدند که دستور این کار را داده است.

اخباربین الملل ,خبرهای بین الملل ,شرکت نفتی دولتی عربستان
همچنین خواستار دلجویی مالی و اخلاقی از این کارگر شدند. به همین دلیل آرامکو از طریق کانال توئیتر خود عذرخواهی کرد و افزود که این کار مورد تایید سازمان نبوده است. اما باید از کارگر موردنظر هم عذرخواهی و دلجویی به عمل بیاید.