۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸

این سوره های قرآن کریم سجده واجب دارند

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

این سوره های قرآن کریم سجده واجب دارند

بعضی از آیات قرآنی آنچنان مهم میباشند که باید با خواندن انها بلافاصه به درگاه خداوند بزرگ سجده نمود و بندگی خود را نشان داد. بعضی از سوره های قرآن کریم سجده دارند از این رو واجب هست افرادی که قرآن را تلاوت میکنند زمانی که به این سوره ها می‌رسند، سجده واجب آن را به جای بیاورند.

اگر انسان به آیات مذکور گوش فرا دهد واجب هست که سجده کند و اگر تنها آنها را بشنود «به گوش او برسد بدون اینکه قصد شنیدن داشته باشد» اگر چه سجده واجب نیست ولی احتیاط آن هست باز سجده کند.

چهار آیه از چهار سوره قرآن سجده واجب دارند که عبارتند از: سوره نجم آیه ۶۲، سوره علق: آیه ۱۹، سوره سجده «الم تنزیل» آیه ۱۵ و سوره فصلت آیه ۳۷٫

آن چه موجب وجوب سجده میشود شنیدن تمام آیه هست ولی اگر بخشی از آیه را هم شنید، احتیاطا سجده کند

سجده در هنگام شنیدن این آیات واجب فوری هست و نباید تأخیر بیفتد و اگر احیانا تأخیر افتاد در نخستین فرصت باید آن را بجا آورد.

شنیدن از بچه یا کسی که قصد تلاوت ندارد یا ضبط صوت، سجده کردن را واجب نمی‌کند، اگر چه احتیاط در آن هست که سجده بجا آورد.

در سجده واجب قرآن نمی‌شود بر چیزهای غذایی و پوشاکی سجده کرد، ولی سایر شرایط سجده راکه در نماز هست، لازم نیست مراعات کنند.

هر گاه در سجده واجب قرآن، پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد، اگر چه ذکر نگوید کافی هست و گفتن ذکر، مستحب هست و بهتر هست بگوید: «لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ حَقّا حَقّا لَا إِلٰهَ الّا اللّٰهُ ایماناً وَ تَصْدِیقاً لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ عُبُودِیهً وَ رِقًّا سَجَدْتُ لَک یٰا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقًّا لَا مُسْتَنْکفاً وَ لَا مُسْتَکبِراً بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِیلٌ ضَعِیفٌ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ».

بر فرد جنب و حائض حرام هست خواندن کلمه یا آیه ای از این سوره ها؛ چه آیه سجده باشد یا آیات دیگر این چهار سوره.